Vitajte na stránkach obce Slatina nad Bebravou

       Slatina je po prvýkrát písomne doložená roku 1332. Už vtedy bola vyvinutou obcou, stál tu kostol a obec bola sídlom fary. Názov obce sa vyvíja takto: v roku 1389 - Slatyna, 1439 - Zlatzina, 1481 - Nagh Zlathyna ( Veľká Slatina), 1773 - Veľká Slatina,v II. polovici  19. stor. - Nagyszlatina, 2.októbra 1925 - Slatina nad Bebravou podľa názvu rieky Bebravy, ktorá tu preteká. Slatina patrila už v čase prvej písomnej zmienky v roku 1332 do Trenčianskej stolice. Bola súčasťou Bánovského slúžnovskeho okresu. V roku 1945 úplne zaniklo župné zriadenie, ktoré v rokoch 1927 - 38 nahradilo krajinské zriadenie.

Čítať celý príhovor

  • Slatina2
  • Slatina1
  • Slatina3
  • Kostol
  • Výstava trofejí
  • Obec

Oznamy

Žiadame občanov, aby si v domácnosti nazhromaždili elektroodpad a železný odpad a doviezli ho pri obecný úrad, nakoľko obec má v pláne vykonať zber elektroodpadov a železného šrotu. 

Spoločný obecný úrad Krásna Ves (Stavebný úrad) oznamuje, že došlo k zmene úradných hodín. Úradné hodiny sú vždy v stredu od 8.00 do 15.00 hod. V čase od 11.00 do 11.30 hod. je obedňajšia prestávka. 

ZŠ s MŠ pozýva priaznivcov športu na ukážkovú hodinu nového športu KIN-BALL, ktorá sa uskutoční v stredu 15. marca o 15.00 hod v telocvični ZŠ. Ukážková hodina bude prebiehať pod vedením pána Mgr. Aurela Bittera, podpredsedu Slovenskej kin-ballovej federácie. Na ukážkovú hodinu si treba priniesť športové oblečenie a obuv.